CONSTANTA: Toate detaliile despre Taxa de dezvoltare si promovare a turismului

Cuantumul taxei de dezvoltare și promovare a turismului este stabilit diferențiat în funcţie de tipul/destinația spaţiului și zona de amplasare, după cum urmează:

* În sumă fixă , anuală, în funcție de destinația și zona de amplasare a spațiului în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță:

– operatorii economici, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale şi persoane juridice, care îşi desfăşoară activitatea în staţiunea Mamaia şi Sat Vacanţă,

– persoanele fizice și juridice, proprietari ai spațiilor cu destinația de locuit din stațiunea Mamaia și Sat Vacanță.

Taxa de dezvoltare și promovare a turismului, se achită integral până la data de 01.07 , inclusiv, dată până la care contribuabilii au şi obligaţia depunerii declaraţiei de impunere anuală.

În cazul contribuabililor nou-înființați și a celor care deschid puncte de lucru sau care dobândesc spații situate în stațiunea Mamaia și Sat Vacanță după împlinirea termenului scadent de plată al taxei, respectiv 01.07, depunerea declaraţiei şi plata taxei se efectuează în termen de 30 de zile de la data înfiinţării, modificării aduse actului constitutiv/statutului/autorizaţiei de funcţionare sau dobândirii, după caz.

*În cotă procentuală de 1% aplicată la valoarea totală a cazării/tarifului de cazare, exclusiv TVA și este datorată de către turist/persoana care se cazează corespunzător perioadei de ședere în structura de cazare turistică din municipiul Constanța, inclusiv stațiunea Mamaia.

Obligatia de a calcula, retine si varsa taxa la bugetul local revine operatorilor economici ce au în proprietate sau dețin cu orice titlu structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare în municipiul Constanța, inclusiv Stațiunea Mamaia, clasificate de autoritatea centrală cu competențe în domeniul turismului.

IMPORTANT: Termenul de depunere al declarației este până la data de 10, inclusiv a lunii în curs , pentru luna precedenta în care a obtinut venituri din prestarea serviciului de cazare.

Previous post De la 1 iulie, vor fi disponibile noi servicii de depistare și confirmare a unor boli grave
Next post Inca un caz de violenta maximala Constanta.  O eleva ar fi fost… sugrumata de colege!