FOARTE INSPIRAT! Administratia locala din Mihai Viteazu a implementat proiectul Ecosistem digital interconectat si integrat

SUPER!!! .A.T. Comuna Mihai Viteazu a implementat proiectul „Ecosistem digital interconectat și integrat în cadrul ITI Tulcea – UAT Comuna Mihai Viteazu”, cod SMIS 154771, finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă. Valoarea totală a proiectului este de 1.475.420 lei. Valoarea eligibilă nerambursabilă este de 1.445.911,60 lei (98%), din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE de 1.245.107 lei (85%) și valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național de 191.804,60 lei (13%). Cofinanțarea eligibilă a beneficiarului este de 29.508,40 lei (2%).
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă consolidarea capacității instituționale și eficientizarea activității la nivelul UAT Comuna Mihai Viteazu în ceea ce privește exercitarea atribuțiilor prevăzute de OUG 57/2019 privind Codul Administrativ, prin implementarea de măsuri de digitalizare menite să ajute la standardizarea modului de lucru și a activităților specifice, la creșterea gradului de interoperabilitate a sistemelor informatice și interconectarea cu ceilalți actori care operează sisteme informatice compatibile, atât din perspectiva back-office, cât și din perspectiva front office.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Optimizarea procedurilor administrative interne în raport cu beneficiarii serviciilor publice, în scopul reducerii birocrației, prin implementarea unui ecosistem digital integrat și îmbunătățirea competențelor digitale ale grupului țintă.
Rezultatele proiectului sunt: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni și Ecosistem digital interconectat și integrat.
Durata de implementare a proiectului a fost de 20 luni. 

Previous post Turist constantean salvat de la moarte de salvamontistii sibieni dupa o interventie extrema! Totul a durat ore in sir, IN GER
Next post UN ORAS MAI CURAT (ASA E FIRESC!): Insule ecologice digitalizate pentru o mai buna colectare selectiva a deseurilor in municipiul Constanta