Eveniment pentru marcarea finalizarii proiectului „Planificare Strategica Integrata si administratie publica eficienta la nivelul Polului de Crestere Zona Metropolitana Constanta”

,,În data de 12 decembrie 2023, începând cu ora 10:00 la Hotel Continental Forum, Sala Ovidiu, din Municipiul Constanța, s-a desfăşurat conferinţa de închidere a proiectului „Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanţa”, cod MySMIS 135502/SIPOCA 849, proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2. Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectiv Specific 2.1. Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, proiect ce a fost implementat în parteneriat cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanța.
Contractul de finanțare al proiectului a fost semnat între Municipiul Constanța, în calitate de Lider de parteneriat și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă și a avut o durată de implementare de 41 luni, în perioada 20.07.2020 – 20.12.2023.
Proiectul a avut ca obiectiv general îmbunătățirea capacității administrative la nivelul UAT Municipiul Constanța și a întregii sale Zone Urbane Funcționale prin dezvoltatea capacității de planificare strategică integrată, eficientizarea proceselor de management și simplificarea procedurilor administrative, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale.
Rezultatele obtinute în urma implementării proiectului sunt: actualizare Strategie Integrată de Dezvoltare Urbană și portofoliu de proiecte prioritare al Zonei Metropolitane Constanța, realizare sistem informatic module competențe partajate, realizare arhivă electronică pentru 900 metri liniari arhivă fizică, instruire personal la nivelul Zonei Metropolitane Constanța.
Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 3.699.711,30 lei, din care: 3.123.682,74 lei reprezintă contribuția financiară a Uniunii Europene din Fondul Social European, 502.034,33 lei valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național, iar 49.203,80 lei cofinanțarea Municipiului Constanța și 24.790,43 lei cofinanțarea partenerului,” au transmis deunăzi reprezentanții Primăriei Constanța,

Previous post Elevii din Cernavoda vor primi si in acest an cadouri de Mos Craciun
Next post Cum si de ce si-a asumat primarul Constantei „curatenia generala” in privinta sistemului de distributie a agentului termic